En typisk gymnasieexamensmössa; en mössa med gymnasieskolans namn e d ingraverat kan svårligen ses som en studentmössa...