Att bära värja var från 1600-talet mer eller mindre ett obligatoriskt signum för de svenska studenterna, men i slutet av 1700-talet förbjöd Universitetsledningen och polismakten emellertid studenterna att bära värja efter att man utkämpat alltför våldsamma bataljer med allmogen med blodsvite som följd. Trots detta användes studentvärjan fram till tidigt 1800-tal (åtminstone in på 1810-talet). Studentkäppen ersatte sedan värjan i början på 1800-talet, och en student bar sedan under ca 100 års tid alltid denna käpp tillsammans med studentmössan, och det var fram till omkring 1920-talet för de flesta studenter helt otänkbart att gå ens den minsta promenad utan denna käpp (och studentmössa)

 

Sedan denna tid kan man väl säga att käppen har kommit att användas allt mindre för varje år, och numera används den nästan enbart då man har tagit studenten och hyllas på skolgården (samt möjligen då man som vidarestuderande student går på bal e.d.). Men fram till slutet av 1960-talet gick många och stoltserade med käpp och studentmössa i staden, i alla fall ett par dagar efter examen.

En äkta väl använd gammal studentkäpp; i detta fallet professor Evert Lundqvists, som studerade på 1920-talet i Stockholm


Utseendet på käppen har skiftat en del med åren. Ursprungskäppen var förmodligen en vanlig käpp - om än lite tunnare - med rundat handtag. Sådan såg den huvudsakligen ut fram till sekelskiftet, för att sedan någon gång kring 1920-talet nästan helt ha försvunnit till förmån för en "rak" käpp med en liten "huvudknopp" samt "fot" i silver. Denna knoppkäpp verkar de flesta studenter ha haft när man kom som ung novisch till lärosätet - men snart bytte man ut denna emot den mer praktiska käppen med rundat handtag.

Glad påskkort från 1909 - kyckling med studentkäpp och mössa

Detta att bära studentvärja var inte bara en svensk sed, utan verkar även ha varit legio bland studenter i övriga Europa. Detta gällde inte minst i tysktalande områden, där man än idag bland ett fåtal utkämpar fäktningsdueller (s k mensur). Det sägs att de som i sådant sammanhang erhållit rispa, med ärr som följd i ansiktet, tillerkänns en viss status!