De "riktiga" modellerna...

Uppsalamodellen på mössan minskade i tygmängd (det vita) någon gång kring andra halvan av 1960-talet, vilket är ett brott emot Uppsala studentkårs stadgar från år 1909 om hur mössan ska se ut.
Den gamla mössan har följande ungefärliga mått på den vita kullen: 26 cm "från passpoalen (dvs den ihopsydda kanten mellan de två vita delarna) framtill vid kokarden till bakre delens passpoal", och 24-25 cm "från öra till öra" samt 5 cm hög kulle.
Den Uppsalamodell som säljs idag har följande ungefärliga mått: 22 cm diagonalt över kullen från passpoal till passpoal runtom samt 4,5 cm hög.

Den "gamla" mer pösiga Uppsalamössan (foto ca 1915)

Vad gäller Lundamodellen så ser den nästan ut som den gjorde "förr", frånsett att dagens Lundamodell som tillverkas är 4,5 cm hög mot 5 cm förr.

Stockholmsmodellen är i samma storlek 28 x 24-25 cm samt med 5 cm hög kulle.

Dessutom så var passpoalerna på främst stockholms- och Uppsalamodellerna förr mycket större (eller mer tydliga).

Allt ovanstående är mätt på mössor av storlek 58! Om man istället har tex storlek 60 så ökar man kullens tygmängd (obs gäller endast från främre till bakre passpoal, tygmängden från passpoalen från "öra till öra" ändras inte!) ifrån ovanstående siffror med 2 cm, och om man har storlek 57 minskar man kullens tygmängd med 1 cm...

Sedan ska man också komma ihåg att det förr fanns ett otal tillverkare av studentmössor varför det normala var att det var skillnader med några millimeter hit eller dit modellmässigt.

Man kan beställa dessa äldre modeller av mössor - de "riktiga" varianterna - genom att kontakta tillverkaren eller dess "agenter". För att de ska tillverka dessa så krävs i regel att man beställer några exemplar.