Mössor liknande "skolmössor"

Det finns ett otal varianter av mössor som i grundstommen liknar student- och skolmössan - här återges några:

* Kasketten: Denna mössa var förmodligen den som stod till grunden för studentmössan. Denna vad en grå skärmmössa med en ganska pösig kulle av tunt tyg, shirting. Dennna mössa användes under en stor del av 1800-talet bland främst allmogen.

* Vegamössan: Denna mössa tog troligen över istället för kasketten, och kan sägas finnas i två varianter
1. En variant som i mycket liknar studentmössans form, men den är helt mörk. Denna används idag bl a i Östtyskland och Norge, men ibland även av äldre människor i Sverige ("pensionärsmössa").
2."Den riktiga vegamössan": Denna har vanligtvis större kulle och skärm än studentmössan och är vanligen helt mörk. Användes förr mycket bland jordbruksarbetande och hantverkare. Idag används den inte mycket, och de som använder den är främst "gröna vågare" och hantverkare på hantverksmässor och dyligt.

*Kring sekelskiftet år 1900 så uppkom det ett otal varianter på skolmössor - men även mössor som inte alls hade någon anknytning till någon skola. Ett exempel på dessa är de s k "sångarmössorna". Dessa liknar till förväxling väldigt mycket de vita traditionella studentmössorna. Skillnaden brukar vara att man här har en soutage i sömmen (passpoalen) på kullen samt att man har en lyra e d längst fram på strimmeln istället för nationalkokarden.

Att dessa sångarföreningar skaffade sig denna mössa var självklart lite laddat, men eftersom studentmössan inte är skyddad så kunde studenterna ingenting göra. Körsång var - och är - vid denna tid väldigt populärt och förknippades mycket med studenternas vita mössor, och därför skaffade man sig dessa mössor även i icke-akademiska körsällskap.
Denna sångarmössa blev en typ av

"fattigmans" studentmössa under desa tillfällen, och man hade ofta på sig dennna mössa vid sångartillfällena. Sedan 1970- 80-talet används inte denna sångarmössa lika ofta.

Annons ur tidningen "Vår Sång" n:r 1 1933 (officiellt organ för Sveriges körförbund)

 

Vi emottager gärna mer information om t ex sångarmössorna och hur de såg ut och användes anders at tjoho.nu