Avbildning av den äldsta bevarade kända svenska studentmössan (år 1847).
Mössan visas fr o m våren 2000 på Upplandsmuseets basutställning
"Studiosus - student i Uppsala". Den ägs av Nordiska museet och är deponerad där. Bilden i fråga är en teckning som en av deras medarbetare har gjort, Stig Sundberg.