Finländska utskottet

Matti "3M" Änkö, Helsingfors tekniska högskola, 429 st tygmärken (vt-97)

Bärande av studentmössor är inte bara en svensk sed, utan förekommer även andra länder i Europa - och då inte minst i Finland, där den finländska studentmössan av Uppsalatyp använts sedan 1865 (se http://www.hyy.helsinki.fi/suomi/190/doc/224/). Finländarnas mössor liknar i mycket de svenska med vit kulle och svart strimmel - men man har en lyra istället för kokard på strimmeln, och fodret är i landskapsvapnens respektive färger.
Lyran som kokard kommer från den gamla finska studentuniformen som inte användes mer när studentlivet blev friare under Alexander II vid 1860-talet. Uniformen hade använts för att universitetets vaktmästare kunde gripa fulla studenter på stan. Studenterna hade nämligen rätten att dömas i konsistoriet och gripas av vaktmästarna i stället av vanliga domstolar och polis (eller ryska militära patruller). 

I början av 1900-talet började finsktalande studenter använda en lite smärre kokard (diameter 18 mm, eller t.o.m. 12 mm) när svenskspråkiga använde en större kokard. Grunden för sederna var språkstriden som var mycket aktiv på den tiden. Det är även en liten skillnad mellan de finska och finlandssvenska mössorna i det att den sistnämnda har 1 cm högre kulle och en större lyra. 

Mössan bärs av studenter mest på den dag som de blir studenter och på valborgsdagen. Den bärs också i några festliga aktiviteter som organiseras av studentkårer. Sedan år 1893 använder de finska teknologerna en tofsförsedd mössa använder sina teknologmössor oftare men under vintern måste man ha lov från studentkåren, så också teknologmössan bärs mest i något officiella situationer.


Finländska teknologer festar till det

Teknologen Matti "3M" berättar här hur det går till i Helsingfors: "Valborg-bladet" Julkku börjar man sälja den 26 april och sedan kan man säga att Valborg, Wappu, firas från den 28 april till den första majs (nästan) sista timmar.
Våra phuxar, nollor som Ni säger det, får sina studentmössor ungefär klockan åtta på morgonen den 30 april. De första av dem får sina mössor klockan 08.00 och efter det alla de andra (vi har nästan ett tusental nollor så det tar lite tid). Havis Amandas staty får sedan sin mössa klockan 18.00 och då sätter "vanligt folk"(dvs exstudenter; mössan används mycket frekvent på "siste april"- även bland icke aktiva studenter.) samt andra studerande på sina mössor, men teknologerna gör inte detta förrän klockan 24.00
Och sedan på Valborgs morgon samlas folket till Ulrikasborg/Brunnsparken för att lyssna på studentkören, tal och dricka champagne/mousserade vin och äta sillfrukost/lunch. Svenskspråkiga studenter har traditionellt samlats till Kajsaniemiparken för att göra det samma".
 
Finnarna använder frekvent även studentoveraller - se finsk overallsida mm
Se även ett finskt studentmuseum

 

För frågor om finska studenttraditioner e-posta gärna mmm@niksula.hut.fi