Föreningen

Studentmössans Vänner är en politiskt och religiöst fristående förening som verkar för studentmössans bärande och försöker sprida kunskapen och historiken därom till de idag tyvärr oftast alltför okunniga kandidaterna.

Använd Er studentmössa!


För mer information eller synpunkter kontakta föreningen "Studentmössans vänner"

(sedan 040130)