Övriga frågor:

Hej! Jag har utan ett enda gymnasiebetyg, lyckats få dispens och läst, för det mesta på distans, så att jag nu samlat ihop till en högskoleexamen. Har jag rätt att bära studentmössa eller måste man ha gått igenom gymnasium först?

Svar: Studentmössan är huvudsakligen något man bär som studerande på akademisk nivå, och sättet du tagit dig dit på har ingen betydelse för om du kan bära studentmössa eller ej; har man en gång påbörjat akademiska studier är man student och kan därmed bära studentmössa!


-På vilket sätt kom studentmössan att bli en symbol för studenten(alltså den
sista dagen)?
-När och varför uppkom "mösspåtagningsdagen"?
-"Blomman" som sitter längst fram på mössan, vad har den för symbolik?

/Monica S

Svar: När man går ut gymnasiet, dvs "ta´r studenten" så ska detta tolkas som att nu har man uppnått nivån då man är behörig läsa på universitet/högskola. Studentmössan är just detta - en symbol för att man är aktiv student vid ett akademiskt lärosäte. När man bär studentmössa vid studentexamensdagen så tjuvstartar man alltså - vilket i och för sig är accepterat.
Innan studentexamen så bar gymnasisterna (abiturienterna) s k abiturientmössor, mörka mössor med en lagerkrans framtill - detta har tydligen börjat komma tillbaka på sina håll, och likaledes seden att bära mer parodiska mössor i samma modell som studentmössan men med andra färger, broderade lustiga motiv mm på dem (de ska gärna vara lite sönderklippta och allmänt misshandlade).

Valborg har genom århundradena varit en allmänt stor firad dag - så även bland studenterna. Den vita färgen på kullen står ju för glädje, examen osv och är inte heller så varm i sommarens varma solstrålar, och man tyckte väl att det var en bra ide att fira in våren detta datum med dessa mössor. På sina håll byter man detta datum mössa från en mörk vintermössa tilll den med vit kulle. Allt detta gäller traditionellt för studenter - alltså inte abiturienter.

Blomman framtill är nationalkokarden i svenska flaggans färger och bruket härstammar från franska revolutionen då upprorsmännen bar en kokard i franska flaggans färger.


Hej, jag gick in på er sida för att höra om de som tar en filosofie magister har någon speciell mössa och i så fall hur en sådan kan se ut? Eller är det bara teknologer och gymnasiestudenter som har mössor med särskild prägel?
/Jenny Andersson

Svar: Det har veterligt aldrig funnits ngn speciell mössa för magistrar, utan det är den traditionella vita studentmössan som gäller (dvs utan gymnasiesoutager e d). Egentligen lite tråkigt, men studentmössan är tänkt som en gemensam symbol studenter emellan och det är nästan bara teknologer i den akademiska världen som har egna varianter. När studenterna förr i världen mangrant bar mössan dagligdags upphörde de flesta bära mössan just dagligdags efter kandidatexamen (men man använde den självklart vid valborg, högtider osv). Den vita mössan är även att se som en högtidsmössa då man har något att fira, och det passar bra att du använder denna för att visa din nya "rang"...jag vet studenter i modern tid som i a f vid kandidatexamen haft mössan på hela dagen/natten. Om du sedan fortsätter och tar Doktorsexamen så är det doktorshatten/lagerkransen som gäller vid promotionen...


Jag håller jag på med en artikel om studenttraditioner, däribland studentmössor. Nu skulle jag vilja veta vilka olika färger man har på banden beroende på vilket gymnasieprogram man går?/Ann-Lisa L

Svar: Det här med vilka olika band osv det finns på gymnasie/studentexamensmössor är inte helt lätt att klarlägga, eftersom det är en så ny tradition, och det finns egentligen ingen standard för landet utan gymnasieleverna beställer lite olika modeller (och har självklart rätt att göra som de vill).
Man måste även skilja på gymnasiet och den akademiska världen (högskola/universitet) - en riktig traditionell studentmössa är vit med svart eller marinblått band (strimmel), den sistnämnda i lundamodellen och den första i uppsalamodellen (sen finns det teknologvarianter och vintervarianter också). Man är inte student när man går på gymnasiet utan abiturient - när man sedan tar s k studentexamen så tjuvstartar man att bära studentmössan eftersom man egentligen inte är student förrän man aktivt studerar på akademisk nivå. Om man således inte har de traditionella varianten på studentmössa utan har t ex rött band så är det att se som en gymnasie/studentexamensmössa.
Rekommendabelt är därför att  - om man vill profilera sin utbildnning - att man sätter lätt löstagbara kännetecken som t ex soutager utanpå strimmeln eller ngn typ av pins ed framtill på kullen. I annat fall så bör man köpa en "riktig"(traditionell och allmänt godkänd) studentmössa då man påbörjar sina studier som student.

Hej!
Jag har en liten fråga jag hoppas att ni kan besvara, det är så att min mor och jag är lite oense och inte heller vet hur det står till med "reglerna" för bärandet av vanlig vit studentmössa.
Jag har på "äldre" dar (nu 33 år) läst in 2-årig gymnasiekompetens och Företagsekonomi A+B, och en Interaktiv Media/ Webdesignutbildning. Allt under Kunskapslyftets "tak" och nu undrar vi...
Har jag så att säga efter konstens alla regler "tagit studenten"?? Och har jag i så fall rätt att bära den vita mössan? Det är mors önskan och jag undrar om jag enligt "reglerna" kan uppfylla den?
Tacksam för svar snarast möjligt/
Sara P


Svar:  Ålder har ingen betydelse för bärande av studentmössan, och vem som helst kan skaffa sig en mössa  även om man inte är berättigad till detta. Studentmössan kan enligt gammal hävd bäras från studentexamensdagen och max två år efteråt (samt sedan varje år vid valborg och om man gratulerar nybakad student osv) om man inte studerar vidare på universitet/högskola ( på sistnämnda utbildning kan man bära den jämt under studietiden).

Studentexamen ta´r man om man gått 3 år, men om man gått 2-årig så kan man bära en mössa med en typ av grågrön färg på bandet. Det blir i detta fallet en typ av gymnasieexamensmössa.

Jag är lite osäker vad du menar, men om jag fattat rätt har du läst A + B kursen i företagsekonomi på högskola/universitet - och om så är fallet så har du alltså varit (eller är) student och kan med gott samvete köpa dig en studentmössa.

Har du istället läst företagsekonomin o mediekursen på gymnasienivå så blir detta så vitt jag förstår sammantaget minst 3 år på gymnasienivå - och då har du likaledes kvalificerat dig för studentexamen och därmed den vita mössan med svart eller marinblått band.
Det enda man här skulle kunna invända emot är om du inte kvalificerat dig för att läsa på akademisk nivå, för det är det det egentligen är fråga om i detta fallet - när man "ta´r studenten" så ska det tolkas som att "nu är man behörig söka akademiska kurser på högskola/universitet".

Skicka gärna fler frågor...
anders at tjoho.nu