Spegater i Wexiö

Spegater är mycket viktigt att ha i tofsen. De visar vad man studerar och hur länge man har studerat. De kan också t ex visa om man är singel eller vilka övriga föreningar man är med i.

*Program:

Bygg: Lila

Data: vit-röd-vit

Elektro: Vit

Kemi: Gul

Maskin: Röd

Skog: Neongrön

Årskursspegater:

Första året: Röd-gul-röd

Andra året: Gul-röd-gul

Tredje året:

Fjärde året:

Övriga föreningsspegater:

Brygghuskören: Vinröd-svart-vinröd

Isterbandet: Vit-grön-vit

Späxet: Grön-lila-grön

Östgöta Nation, Wexiö: gul-blå-röd

Medeltidsföreningen: Gul-blå-svart

Övrigt:

Lumpen: Skogsgrön

Studieuppehåll: Svart

Kårfiffleri: Gul-vit-röd

Övrig (ej teknisk utbildning): Gul-svart-röd (Gäller den som läst teknisk utbildning men nu läser annat i Wexiö)

Övrig på annan ort: Högskolans kårfärger, eller vit svart vit för dem som lever ett kringflackande liv i kappsäck.

Se även regler

Vill andra föreningar eller nationer ha spegater så är det bara att införa (vissa gränser finns) Informera gärna oss i så fall...