Följande regler är en rekommendation:

1 § Nollningsgeneralen överväger noggrant om nolla ska upphöjas till etta. (Om inte måste omnollning ske) De nyblivna ettorna får sin första spegat och sätter på sig mössorna varvid studentsången sjunges.

2§ Ny linjespegat påträdes tofsen efter varje avslutad omtentaperiod i augusti. Av föreningsspegater innehas bara en stycken per teknolog oberoende av hur länge han varit med i föreningen. Tofssnoddens begränsade längd är anledningen till detta.

3§ Av spegaternas placering kan civiltillstånd utläsas enligt följande:

Spegaterna sitter ihop - Vederbörande har flick/pojkvän. (eller bry sig inte)

Spegaterna sitter isär - Vederbörande är singel

Vill man signalera desperat sättes spegaterna så långt ifrån varandra som möjligt; observera dock tofsens inbyggda begränsning.

Det är rekommenderbart att de teknologer som vill signalera upptagen sätter spegaterna ihop mitt på tofsen för att inte beblanda sig med de som inte bryr sig om spegaternas placering.