Teknologmössevarianter
Skicka gärna mer information och bilder på Edra mössor...

BORÅS: Uppsalamodell, vinröd strimmel (ingen soutage), vit kulle, svart tofs

CHALMERS: Uppsalamodell, svart strimmel, svart tofs. Kårmetallmärke i guld

På Chalmers sätter man på Valborg varje år en majblomma i tofsen. Där har man båda mikrospegaterna i mitten om man är upptagen, längst upp man är förlovad och längst ner om man är gift; ju längre isär mikrospegaterna sitter från mitten desto ledigare är man! Chalmersmössan skall bäras på sned över högra örat, därför måste den köpas i något större storlek än normalt. Tofsens trådar bör knytas av en oskuld med betalningen en kyss per knut.

GÄVLE: Uppsalamodell, grön kulle, svart strimmel (ingen soutage), svart tofs. Istället för kokar har man sitt teknologemblem

Gefletekonologerna kallas sin mössa för smäck. Till smäcken hör en tofs på vilken träs spegater, en för varje påbörjat 40-poängsintervall. Spegaternas färg speglar inriktningen på utbildningsprogrammet. " Programmens färger är: Basår - gul, Bygg - Ljusgrön, Data - rosa, Design & Träteknik - Beige, Ekonomi - silver, Elektronik - vinröd, Energi- och Inneklimat - ljusblå, Energisystem - brun, Geomatik - lila, Industriell ekonomi och Energi/Miljö - turkos, Maskin - röd, Produktionsutveckling - Orange, Öppen Ingång - mörkblå, Lumpen - mörkgrön, Sabbatsår - svart/mindre, Försummat år - vit, Uppsamlingsheat - blå/gul. Tofsens trådar bör knytas för att inte fransa sig. Den som knyter en knut ska belönas med en kyss. Fram på smäcken fästes föreningens mössmärke. På överhänget fästes nålar och knappar från andra skolor.

HALMSTAD: "Halmstadmodell" framtagen i samarbete med Schönwells mössfabrik (större kulle än lundamodellen, men mindre än Chalmersmössan), marinblå strimmel, svart tofs.

I Halmstad representerar tofsen vilken utbildning man läser:
Röd: Utvecklingsingenjör
Gul: Datasystemvetenskapsingenjör
Blå: Bygg- Maskin- och Elektroingenjör
Skogsgrön: Naturingenjör
Orange: ICTingenjör
Lila: Mekatronikingenjör

Spegaten:
*En gul spegat för varje påbörjat studieår
*En röd spegat för kandidatexamen inom sitt program
*En vinröd spegat för Magisterexamen inom sitt program
*En skogsgrön spegat om man genomfört värnpliktsutbildning under sin studietid
*En svart (sorg) för uppehåll i studierna (ej värnplikt)

JÖNKÖPING: Uppsalamodell, mörkblå kulle, mörkblå strimmel (ingen soutage), svart tofs

KALMAR:  Uppsalamodell,  vinröd kulle, svart strimmel, svart tofs.

KARLSKRONA: Uppsalamodell, vinröd kulle, mörkblå strimmel, gul soutage, svart tofs

KARLSTAD: Uppsalamodell, blå kulle, svart strimmel, svart tofs

KRISTIANSTAD: Uppsalamodell, mörklila kulle, svart strimmel (ingen soutage), svart tofs med lila färg insprängt i

KTH: Uppsalamodell, grå kulle (de 3-åriga högskoleingenjörsutbildningarna har en lila kulle), svart strimmel, svart tofs, kårmetallmärke (dvs kårens symbol - "sju ringar i en ring") istället för kokard på strimmeln.

Antalet spegater visar årskurstillhörighet, svart spegat betyder ett års studieuppehåll. Färgen på övriga spegater visar vilken sektion man tillhör (samma schema används i Lund och i viss mån i Växjö). Höjden på spegaterna anger (som oftast) civilståndet.
Sektions- och andra pins må fästas på tofssnibben. Trådarna ska knytas (så de inte fransar) av det motsatta könet - mot en kyss i ersättning.
samma mössa brukas året om och etiketten tillåter att den används inomhus.

Tidigare bar KTH-teknologer en
"queps", dvs en tygkeps med knopp i sektionsfärgen. KTH:s studentmössa tillkom i början av 1960-talet.

LINKÖPING:  Uppsalamodell, marinblå kulle samt strimmel, vit tofs, LinTek:s(kårens) märke sitter framtill ovanför kokarden.

Man hade förr även en sommarmodell av mössan med vit kulle, men denna föll i glömska efter påtryckningar ifrån Chalmers som tyckte den var för lik deras mössa.
I Linköping har man en sektionsspegat (med gul tråd för kårens färg i mitten och en eller två färger på de övriga två trådarna beroende på sektion) för varje år man läst, och ovanför dessa en vit mikrospegat. Är mikrospegaten längst ned är man upptagen och ju längre upp den sitter, desto desperatare är man. Det sitter också en vit mikrospegat under sektionsspegaterna.  
CTH Ericson har tillverkat LiTH mössan. En rolig detalj är att CTH även är en förkortning för Chalmers Tekniska Högskola, vars mössor (i alla fall år 1996) gjordes av Wigens. Fem stycken gul-svarta spegater indikerar fem påbörjade år på Y, Teknisk Fysik och Elektroteknik. Kårmetallmärket i guld representerar de tre ursprungliga utbildningarna: kugghjul=M, paragraftecken=I, atom=Y. LiTH-mössan bäres med fördel på snedd, då hänger tofsen mycket mer naturligt.

Reglemente för LiTH-mössan, antaget av fullmäktige 020508:
Teknologmössa. Mörkblå mössa med vit tofs och LinTeks emblem i guld får bäras av den som läser eller har läst på civilingenjörsutbildning, datavetenskaplig utbildning eller MatNat-utbildning vid LiTH.
Lila mössa med vit tofs och LinTeks emblem i gult får bäras av den som läser eller har läst på ingenjörsutbildning vid LiTH.
Spegater anbringas mellan tofsens båda mikrospegater; en för varje år som medlem varit inskriven i sektionens eller utbildningens färger och en helgul för varje år mellan första inskrivning och examen som varit studieuppehåll. Ny spegat fogas till de andra vid början av höstterminen.
Följande är de färgkombibationer som finns: C blå och gul, D brun och gul, ED khaki och gul, I grön och gul, IT cerise och gul, KTS smurfblå, svart och gul, Ling lila och gul, M röd och gul, MatNat vinröd och gul, MT orange och gul, N grå och gul, TB vit, grön och gul, Y svart och gul, studieuppehåll gul, heltidsarvoderad på LinTek röd, grön och svart, öppen ingång gul, khaki, orange och smurfblå, IT cerise och gul.

LULEÅ: Uppsalamodell, vinröd kulle, svart strimmel, gul soutage, svart tofs. Kokarden är utbytt emot kårmärke (mutter med hammare igenom) där kokarden sedan sättes högst upp i tofsen strax under kanten av överhänget" på mössan ("överhänget" sitter vid den övre delen på mössan).

LUND: Lundamodell, marinblå strimmel, svart tofs.

MALMÖ: Lundamodell, lila kulle, svart strimmel, vit soutage, svart tofs.

RONNEBY: Lundamodell, lila kulle, mörkblå strimmel, guldgul soutage, svart tofs

SKÖVDE: maila gärna...

UMEÅ: Uppsalamodell, grön kulle, svart strimmel, svart tofs.

UPPSALA: Uppsalamodell, brun kulle, svart strimmel, svart tofs. 

*WEXIÖ: 

VÄXT: Lundamodell. Marinblå top, svart strimmel, svart extra stor tofs (Wexiötofsen).
Se även Teknologutskottet...

Wädur (de teknologer som av gammal tradition ligger kvar inom Wädur, men som egentligen skulle tillhöra växt): Lundamodell med svart extra stor tofs (Wexiötofsen).

VÄSTERÅS: Uppsalamodell, blåturkos kulle, svart strimmel, svart tofs.

Spegater används ganska flitigt. Varje utbildning har sin spegat och dessutom erhåller man en spegat per studieår

ÖSTERSUND: Uppsalamodell, marinblå kulle, svart strimmel, svart tofs.


Skicka gärna fler detaljer...