Den mer pösiga Uppsalamodellen som den "egentligen" skulle se ut...


Den "gamla" mer pösiga Uppsalamössan (foto ca 1915)


Studentbal 1956 i Vänersborg

Dessutom skall tilläggas att det från 1880-talet till ca 1910 bars en mössa i Uppsala med mindre tygmängd ungefär som den ser ut idag.

Se även måtten på mössorna