Rekommendationer för studentmössans bärande i Wexiö

§ 1

Mössan skall bäras under hela studieperioden. Fr o m 4 okt till 30 april bäres mörkblå vintermössa, och under tiden 30 april t o m 4 okt bäres vit sommarmodell. Mössan skall bäras på ett upphöjt värdigt sätt, på det att Student och Studentska må komma att ånjuta allmänhetens förtroende och lojalitet.

§ 2

Beträffande hälsning gäller följande:

i) Högskolans rektor och föreläsare.
ii) Studentska.
iii) Av student eskorterad tös.
iv) Patrullerande konstapel mellan 00.00 och 06.00.

Dessa hälsas enligt §3.

v) Studenter (manliga) emellan hälsas med ett kort och hjärtligt framstött "HEJ"

Övriga kandidater (studenter) som ej går i Wexiö jämställs med Student och Studentska.

§ 3

Lyftning av mössan sker enligt följande rörelseschema:

i) Höger hand föres raskt till skärmen.
ii) Denna fattas mellan tumme och pekfinger om möjligt.
iii) Mössan höjes raskt 1 dm rakt upp.
iv) Mössan lägges så tillbaka. De som har tofs tillser att denna intar estetisk position.

§ 4

Wexiömössan bör vara av Lundamodell

§ 5

Mössan bäres av feminint kön överallt, medan däremot mannen har vissa inskränkningar gällande detta:

Mössan må bäras inomhus vid högtidliga tillfällen - inte minst vid siste april.

Till högtidsdräkt må mössan bäras inomhus (den vita)

I offentliga lokaler såsom pubar e d kan mössan även bäras.

I övrigt hänvisas till eget tycke eller sunt förnuft

§ 6

Till högtidsdräkt bäres vit mössa, och i händelse av begravning, vit mössa med sorgband. Sorgband bäres så kokarden döljes.

§ 7

Följande regler tillkommer teknologer och är en rekommendation:

Teknologtofsen har spegater och i Wexiö finnes följande färger:

Byggteknik: Blå-lila-blå
Datateknik: Vit-röd-vit
Elektroteknik: Vit
Kemiteknik: Gul
Maskinteknik: Röd
Skogsteknik: Neongrön

Årskursspegater:

Första året: Röd-gul-röd
Andra året: Gul-röd-gul
Tredje året:
Fjärde året:

Övrigt:

Aktiva i växt:
Styrelse: Svart-vit-svart
Utskott: Rosa

Lumpen: Skogsgrön
Studiuppehåll: Svart
Kårfiffleri: Gul-Röd-Röd
Andra studier: Gul-svart-röd (gäller de som först läst teknologutbildning men nu läser annat)
Övrig (ej teknisk utbildning): Gul-svart-röd (Gäller den som läst teknisk utbildning men nu läser annat i Wexiö)
Övrig på annan ort: Högskolans kårfärger, eller vit-svart-vit för dem som lever ett kringflackande liv i kappsäck.

Övriga föreningsspegater:

Brygghuskören: Vinröd-svart-vinröd
Isterbandet: Vit-grön-vit
Medeltidsföreningen: Gul-blå-svart
Späxet: Ljusgrön-ljuslila-ljusgrön
Östgöta Nation: Gul-blå-röd

§ 8

Vid nollning gäller:

Nollningsgeneralen överväger noggrant om nolla ska upphöjas till etta (om inte måste omnollning ske). De nyblivna ettorna får sin första spegat och sätter på sig mössorna varvid studentsången sjunges.

§ 9

Ny linjespegat påträdes tofsen efter vaje avslutad omtentaperiod i augusti. Av föreningsspegater innehas bara en stycken per teknolog oberoende av hur länge han varit med i föreningen. Tofssnoddens begränsade längd är anledningen till detta.

§ 10

Av spegaternas placering kan civiltillstånd utläsas enligt följande:

Spegaterna sitter ihop - Vederbörande har flick/pojkvän. (eller bry sig inte)

Spegaterna sitter isär - Vederbörande är singel

Vill man signalera desperat sättes spegaterna så långt ifrån varandra som möjligt; observera dock tofsens inbyggda begränsning.

Det är rekommenderbart att de teknologer som vill signalera upptagen sätter spegaterna ihop mitt på tofsen för att inte beblanda sig med de som inte bryr sig om spegaternas placering.

Se även Teknologutskottet