Teknologutskottet Studentmössans Vänner

Teknologutskottet verkar för att alla teknologer ska bära både vinter - och sommarmodellen av studentmössan i allehanda sammanhang.

Hösten 1988 startade den första teknologutbildningen i Wexiö. Eftersom denna vid denna tid utbildades på gymnasieskolan Teknikum kände de att de ville profilera sig emot gymnasieeleverna, och skaffade sig därför snart lila overaller och ett eget Cafe´/pub/festlokal (cafe´Australien) samt hösten 1989 även Wexiös första teknologmössa. Denna var i Uppsalamodell (omkring år 1996 ändrade man modellen till Lundamodell p g a att Wexiö var gammal filial till Lunds universitet) med marinblå kulle och en svart strimmel. Tofsen gjorde man extra lång - den s k "Växjötofsen".

De drivande vid tillkomsten av mössan var bl a Peter Pettersson och Björn Boström.
Att mössan blev som den blev var bara en slump egentligen - man kontaktade en tillverkare som föreslog den modellen.

Mössan användes en del de första åren, men den kom att bäras allt mindre ju längre tiden led, och idag (2000) används den tyvärr nästan bara då man tager sin teknologexamen.

1. Tofsetik

2. Vilka spegater som ska finnas (kulorna i tofsen)

3. Hur spegaterna ska placeras och när

Se även mössbärarregler