FRÅGOR OM STUDENTMÖSSOR:

 
BESTÄLL ER EGEN MÖSSA

MÖSSAN HAR KRYMPT

MÖSSAN ÄR FÖR STOR

MÖSSAN ÄR SMUTSIG

SKÄRMEN ÄR DÅLIG

KOKARDEN HAR FÖRSVUNNIT

FEL MODELL PÅ MÖSSA

ÖVRIGT