När, var och hur man bör bära sin mössa

Studentmössan uppkom på 1840-talet som en gemensam symbol för att man är universitetsstuderande, och skall därför till största delen ses som ett "kårmärke", d.v.s som en symbol för att man är aktiv studerande student vid universitet/högskola. Då man idag "ta´r studenten" och ikläder sig den vita mössan, skall man alltså se detta som en symbol för att man uppnått kunskapsnivån då man äger rätt att påbörja akademiska studier på universitet/högskola.

Studentmössan bars förr i princip jämt (och enstaka studenter gör ibland detta ännu idag), även av de som inte studerade vidare. Här fanns dock en oskriven regel att man inte borde bära studentmössan mer än två år efter studentexamen (om man inte studerade vidare). På valborgsmässoafton vid elden, samt då man gratulerar annan nybakad student bör man dock alltid bära sin studentmössa även som icke aktivt studerande student.
Vanligt verkar också ha varit att då man tagit sin kandidatexamen (t ex fil. kand) så använde man mössan vid färre tillfällen - man ansåg sig tydligen ha uppnått en högre nivå än "den vanlige studenten".

Som vidarestuderande student bör man absolut bära mössan vid större akademiska högtider såsom bal, diverse jubileum, allkårsfestival, Valborg, nationaldag, Rektorsuppvaktning osv.

Normalt gäller regeln att kvinnor alltid äger rätt bära mössan överallt, medan männen endast bär mössa inomhus om man bär högtidsdräkt. Pubar, diskotek, större affärer o.d. är emellertid i regel att räkna som offentlig lokal, och det anses av de flesta vara riktigt bära mössan även vid dessa tillfällen.
Vid större akademiska högtider såsom t ex Valborg bör man likaledes bära mössan inomhus under hela tillställningen. Likaledes bärs den inomhus i kyrkor e d av manligt kön då dessa är marskalkar.

Om man befinner sig i "Uppsala upptagningsområde", dvs i princip från Göteborg och norrut, så bör man mestadels använda Uppsalamodellen av mössan, och här råder Uppsalas tider - 30/4 t o m 30/9 bär man vitkullad "sommarmössa" och övrig tid ev. annan mössa med mörkare kulle.

Om man befinner sig i Lunds upptagningsområde, dvs i princip söder om Göteborg, så bör man mestadels använda Lundamodellen av mössan, och här råder Lunds tider - 30/4 t o m 4/10 bär man vitkullad "sommarmössa" och övrig tid vinterstudentmössa med mörkare kulle.

Studentmössan bärs idag av de flesta som man brukar bära den s k "basebollkepsen" - dvs "rätt upp och ner" utan några krusiduller. Vanligtvis ser det emellertid bättre ut om man bär mössan lite käckt lutande åt ena örat till och/eller uppdragen i pannan. På detta sätt bar de flesta mössan i a f från 1930-talet fram till slutet av 60-talet.
Dessutom bör man om man har Uppsalamodellen "stuka till" den, dvs blöta mösskullen med vatten och därefter dra "tyget" snett bakåt för att sedan låta det torka. På detta vis fixeras detta stuk på mösssan, som traditionellt ansetts vara det rätta stuket på Uppsalamössan. Idag är emellertid tygmängden på Uppsalamodellens kulle sedan slutet av 1960-talet reducerad, varför man idag inte kan få "det rätta" gamla stuket om man inte specialbeställer en mössa av gammal modell (egentligen den riktiga eftersom Uppsala studentkår stadgade detta utseende vid början av 1900-talet!). Att tygmängden minskade kom sig enligt uppgift från en tillverkare att studenterna tyckte att mössan med mindre tygmängd på kullen var snyggare (men man kan ju även misstänka att tillverkare själva har minskat på tygmängden för att spara pengar!)

Då det gäller Lundamodellens stuk så finns det inte riktigt samma tradition kring detta eftersom den är en mer upprättstående modell. Emellertid förekom det att man stukade den "lätt struket bakåt".
Tilläggas skall att även Lundamodellen förvanskats dessa sista år (den gamla modellen var en halv cm högre!).

Se även "Frågor om studentmössan" tillika "Mössbärarregler i Wexiö"

För övriga frågor v g kontakta oss