Utrikes studentmössor

Vi emottager gärna all sorts information om utrikes studentmössor eller övriga
studentrelaterade traditioner till
anders at tjoho.nu

Anglikanska
Baltiska
Belgiska
Danska
Finska - finska utskottet
Isländska
Italienska
Norska
Tyska
Schweiziska
Österrikiska

Anglikanska studentmössan

I de anglikanska länderna (främst Storbritannien, Nordamerika och Australien) använder man veterligt nästan aldrig någon typ av studentmössa under sin studenttid, utan denna används istället som ett bevis för att man examinerats vid ett akademiskt lärosäte. Det kan dock tydligen förekomma att man - i a f i USA - innan examen använder en mer parodisk (om den nu kan bli mer parodisk) mössa som liknar den vanliga svarta examensvarianten, men då istället i någon annan färgsättning.

Universitetslärare under universitetsfilialinvigningen 1967 i Wexiö

Den anglikanska studentmössan är alltså egentligen främst en utexamineringsbevis, och används därför främst av akademiska lärare - främst i Storbritannien.
Man använder även talar och gown; dvs olika typer av slängkappor (se bilden ovan).

Baltiska studentmössan

Vid slutet av 1800-talet, men framförallt under självständighetstiden mellan världskrigen, uppstod enligt främst tysk förebild de baltiska nationerna. Dessa skapade snart sina respektive studentmössor. Emellertid förbjöds alla nationer under sovjettiden från 1940 till slutet av 1980-talet. Trots detta så verkade man ibland underjordiskt, men framförallt utomlands, och idag finns det utomlandsversioner av dessa nationer i bl a Sverige och USA. Vid lsutet av 1980-talet började så en efter en av dessa återuppstå även i Baltikum, och idag torde de flesta vara inomlandsrehabiliterade.


Estniska studenter för nationen "Eesti Uliopilaste Selts" marscherar 1997

Man verkar även använda de s k "nationsbanden" nästan lika flitigt som de tysktalande länderna.

Danska studentmössan

Liksom den svenska studentmössan tillkom den danska varianten som ett led i studentskandinavismen. Den första varianten uppkom till studentmötet i Kristiania (nuvarande Oslo) 1851, och var en grå skärmmössa (em s k "kaskett") med en ganska pösig kulle av tunt tyg. Dessa användes endast under de stora nordiska studentmötena och blev aldrig populär. Istället började man år 1857 - trots "Studenterforeningens" seniorers protester om att den påminde för mycket om den tyska studentmössan - allmänt bland studenterna använda en helt svart kaskett med ett silversnöre mellan strimmeln och kullen och den rödvita nationskokarden (efter några år satte man även ditt Dannebrogsordens malteserkors i kokarden). Efter 1885 började man även använda en mössa med vit kulle på sommaren, och vid sekelskiftet byttes den svarta strimmeln emot en röd - dagens studentmössa är alltså röd och vit precis som den danska flaggans färger.
Emellertid fortsätter de akademiska sång- och skytteföreningarna att använda den gamla helsvarta mössan med silversnöre eftersom den ses som en slags uniformspersedel.
Under åren 1877 fram till omkring år 1920 använde även de s k "studinene" - de kvinnliga studenterna - en mössa med tofs (både den med svart- och vit kulle förekom och tofsmössan kallades ofta för "kvasten") eftersom de hade svårt med de dåtida håruppsättningarna. 1920-talets kortklippta hårmode på kvinnorna gjorde därefter denna kvinnliga typ av studentmössa överflödig, och man använda istället den "vanliga" studentmössan utan tofs.
Omkring år 1930 blev de danska studentmössorna en ovanlig syn eftersom man tyckte att de inte behövdes eftersom det blivit så vanligt att ta examen. Men under andra världskriget började man använda dessa igen som en protest emot tyskarnas ockupation av landet.
Efter studentrevoltåret 1968 användes dessa mössor åter mindre, men idag är de åter en vanlig syn under studentexamensdagarna, och under vissa akademiska högtider. Dessutom tager gamla f d studenter ofta på sig mössan under promenaden på aftonen under den danska helgdagen "Store bededag" 4 veckor efter långfredagen.

Isländska studentmössan

Island fick sitt universitet år 1911, och då man fortfarande under den tiden var en del av Danmark så fick också denna mössa drag av den danska mössan. Således har denna svart strimmel med vit kulle, och i kanten mellan dessa löper en blå-vit-röd snodd. Dessutom har man den isländska blå-vit-röda nationalkokarden belagd med en femuddig stjärna i vitmetall med markerad rand fäst framtill på den vita kullen.


Italienska studentmössan

Den lär finnas, men vi vet inte mycket om den mer än att den ska ha tre kanter som en "Napoleonhatt"...

Norska studentmössan

Troligtvis tillkom den första riktiga norska studentmössan ("studenterlue") inför det stora studentskandinavistiska mötet i Köpenhamn år 1845. Denna skärmmössa var svart med en röd-vit-blå nationakokard längst fram.
År 1852 ändrade man mössan något - kullen veckades upp mot en knapp överst, man hängde en kort silkestofs ("dusken"), mellan kant och kulle nalde man en vit snodd och kokarden belades med en Minervabild i profil, av silver.
1856 förlängdes tofsen så att den blev ungefär 25 cm lång.

Fram till 1960-talet var sedan denna norska mössa i allmänt bruk - inte minst på nationaldagen den 17 maj. Idag är emellertid bruket av studentmössa mestadels praktiserat tiden kring studentexamen och norska studenter förknippar ofta denna mössa med gymnasieelever. Emellertid används den också vid vissa akademiska fester (främst av internationell karkatär).

Norska blivande studenter 17 maj tidigt 1990-tal

Tyska studentmössan


Två studenter ifrån nationen "Berna Bernensis", Schweiz


Berna Bernensis...

När den tyska varianten på studentmössa uppkom vet vi här inte, men den verkar föga förvånande (preussisk militär anda!?) ha en längre tradition än de nordiska varianterna, och detta märktes bl a då det uppkom protester ifrån vissa håll i Danmark då de danska studenterna på 1850-talet skaffade sig en tyskliknande studentmössa (danskarna hade ju nyligen förlorat landområden i södra delen av landet till tyskarna).

Tysk student från nationen "Rhenania", Tyskland


Tysk öldrickande student från tiden kring förra sekelskiftet

Dessa mössor används av de tyska studenterna (även i Österrike, Schweiz och även i andra gamla tysktalande områden som t ex Ungern, Italien, Baltikum m fl) som ett tecken på medlemskap i den tyska varianten på studentnationer, "verbindungen", en typ av "nationer". Dessa föreningar finns i ett otal olika kategorier (exakt vad alla dessa står för och sysslar med undandrar sig i dagsläget denna sidas intresse - meningen är här att visa på studenttraditioner som finns, främst persedelsmässigt) och har tyvärr kommit att förknippas med högerextremism, varför de idag är lite marginaliserade. Emellertid har tydligen med början på 1990-talet många av dessa föreningar försökt skaka av sig denna stämpel och medlemsantalet verkar ha ökat.

De tyska studentmössorna finns i en till synes oändlig mängd färger och varianter. Dessutom använder man mer är i Sverige de s k "nationsbanden", dvs ett band i föreningens färger som löper ifrån ena axeln till ena höften - dessa band verkar man använda t o m till t-shirt!

Nationsband används flitigt till all klädsel...

Man använder även i vissa sammanhang en typ av militäriskt inspirerade
uniformer i vissa ceremoniella sammanhang.
Dessutom håller man i vissa av dessa Verbindungen fast vid den något udda traditionen att utöva s k Mensur, dvs
fäktningsdueller där man gärna vill bli rispad i ansiktet för att därmed som tecken på hjältemod erhålla en viss status...

Många tysktalande studenter tycker om att fäktas...

Se även tysk mensursida där ni lär er allt om den ädla konsten...

 

Källa: Olof Gadd, Kulturen 1986, internet, samt egna undersökningar